Pohled do minulosti: světadíl Pangea

Zde si můžeš ověřit své znalosti:

Jedna obrovská pevnina. Před milióny let (paleozoik a mezozoik) existovala pouze jedna souvislá pevnina, tzv. Pangea a jedno jediné moře zvané Panthalassa. Jméno „Pangea“ je řeckého půvdou a znamená „všechny země“. Pangea měla tvar písmene C. Zaujímala obrovskou rozlohu, čímž ve vnitrozemí zabraňovala dešťovým srážkám. Počasí bylo extrémně suché. Jednolitost území umožňovala suchozemské zvěři migrovat od jižního k severnímu pólu.
Před více než 200 milióny let se Pangea důsledkem deskové tektoniky rozlomila na dvě části: na Laurasii (severní část) a Gondwanu (jižní část). Tyto kontinenty odděloval oceán Tethys. Laurasia se skládala z Laurentie (dnešní Severní Amerika) a Eurasie. Jižní kontinent Gondwana byl obrovský. Tvořili ho dnešní Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie, Madagaskar a Indie.
Obě části superkontinentu Pangea se postupem času rozlomily na menší díly, které už připomínaly dnešní podobu Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Asie a Evropy. Světadíly se ale nacházely mnohem blíže u sebe než jsou dnes.
Ano. Pohybují se celá oceánská dna a na nich leží pevniny, které se od sebe buď vzdalují nebo přibližují. Někdy se srazí.
Obrovský zlom, kdy se od sebe pevniny začínají vzdalovat. Tato situace nastala například u Severní a Jižní Ameriky a Afriky, které byly souvislým kontintem.

ZAJÍMAVOSTI

  • Pohyb světadílů se dá přirovnat k růstu nehtu.
  • Atlantský oceán se neustále zvětšuje o 4-6 cm za rok.
  • Island a k němu přilehlý ostrov Surtsey nejsou nic jiného než části Atlantiku.
  • Díky technickému pokroku lze pohyb světadílů měřit satelity, které jsou schopny zjistit rychlost pohybu i o několik milimetrů za rok.

 

Šárka a zeměpis? Vzpomíná si, jak paní učitelka vždycky opakovala: „Světadíly je puzzle. Musíš jenom rozumět, jako ho složit.“ Od té doby se Šárka začala zajímat o jednotlivé kontinenty, lidi, kulturu, přírodu a šťastný život.